TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM
TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH 2021


TRA CỨU DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2021
Thí sinh nhập số CMND/CCCD hoặc Số báo danh
CMND/SBD:
Mã xác nhận:

Xem điểm chuẩn Phương thức 3 điểm chuẩn Phương thức 6.2