TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP.HCM
TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
(MÃ TRƯỜNG: QSX)


1. Tra cứu kết quả tuyển sinh

- Kết quả tuyển sinh chỉ tra cứu trực tuyến, không gửi qua bưu điện.

- Mỗi thí sinh trúng tuyển có thời gian, địa điểm xác nhận nhập học/nhập học riêng cho mỗi phương thức và ngành học.

- Giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học, thí sinh nhận trực tiếp tại Trường (khi xác nhận nhập học/nhập học).

Phương thức xét tuyển

Ngày công bố kết quả dự kiến

Ngày Xác nhận nhập học và Nhập học

Tra cứu trúng tuyển/thời gian/địa điểm xác nhận nhập học/nhập học

1 -Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Đã công bố ngày 9/8/2019

Từ ngày 14/8/2019 - Trước 17g00 ngày 16/8/2019

Tra cứu kết quả

2 -Xét tuyển thẳng

Đã công bố 11/7/2019

22-23/7/2019

Tra cứu kết quả

3 -Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG

Đã công bố 11/7/2019

22-23/7/2019

Tra cứu kết quả

4 -Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM

Đã công bố 17/7/2019

22-23/7/2019

Tra cứu kết quả

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CẦN LƯU Ý:

1. XÁC NHẬN NHẬP HỌC

- Thí sinh trúng tuyển, khi Xác nhận nhập học phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 và không được rút ra với bất kỳ lý do nào (thí sinh nên sao y ra nhiều bản để sử dụng sau này).

- Thí sinh có thể Xác nhận nhập học trực tiếp tại Trường khi làm thủ tục nhập học (thời gian và địa điểm theo từng ngành, từng chương trình) hoặc gửi qua đường bưu điện (thư bảo đảm, căn cứ theo dấu bưu điện) về địa chỉ: Phòng Đào tạo, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM, trước 17h00 ngày 16/8/2019 khi thí sinh chưa thể nhập học đúng thời gian nêu trên.

2. Thông tin về thủ tục nhập học, thí sinh xem tại đây