TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP.HCM
TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
(MÃ TRƯỜNG: QSX)


1. Tra cứu kết quả tuyển sinh

- Kết quả tuyển sinh chỉ tra cứu trực tuyến, không gửi qua bưu điện.

- Mỗi thí sinh trúng tuyển có thời gian, địa điểm xác nhận nhập học/nhập học riêng cho mỗi phương thức và ngành học.

- Giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học, thí sinh nhận trực tiếp tại Trường (khi xác nhận nhập học / nhập học)

- Thí sinh xem điểm chuẩn, tải file hướng dẫn nhập học và Lý lịch sinh viên Tại dây

- Sinh viên có nguyện vọng học chương trình Chất lượng cao vào các ngành Ngôn ngữ Anh, Quan hệ quốc tế, Báo chí và Nhật Bản học đăng ký và làm thủ tục nhập học theo thông báo trên website của Khoa.

Phương thức xét tuyển

Ngày công bố kết quả dự kiến

Ngày xác nhận nhập học (Trường vẫn làm việc vào ngày thứ 7 và chủ nhật)

Tra cứu trúng tuyển/thời gian/địa điểm xác nhận nhập học/nhập học

1 -Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Đã công bố ngày 5/8/2018

Từ 8/8/2018 đến trước 17g00 ngày 12/8/2018 .

Tra cứu kết quả

2 -Xét tuyển thẳng

Đã công bố

Đã hoàn tất

Tra cứu kết quả

3 -Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG

Đã công bố

Đã hoàn tất

Tra cứu kết quả

4 -Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG-HCM

Đã công bố

Đã hoàn tất

Tra cứu kết quả

5 -Tra cứu kết quả nhập học (MSSV)

Tra cứu kết quả

Thí sinh lưu ý:

- Thí sinh trúng tuyển, khi Xác nhận nhập học phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 và sẽ không được rút ra với bất kỳ lý do nào (thí sinh nên sao y ra nhiều bản để sử dụng sau này).

- Đối với thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG-HCM , khi xác nhận nhập học phải nộp thêm bản chính Giấy báo điểm kỳ thi kiểm tra năng lực của ĐHQG-HCM năm 2018.

- Thí sinh trúng tuyển không Xác nhận nhập học/ làm thủ tục nhập học trong thời gian quy định sẽ không được nhập học và loại khỏi danh sách sinh viên.

- Thí sinh trúng tuyển theo phương thức Ưu tiên xét tuyển/ Xét tuyển thẳng/ Dùng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đã Xác nhận nhập học và nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia sẽ không được xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia.

2. Thông tin về thủ tục nhập học thí sinh xem tại đây