TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM
TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH 2020


TRA CỨU DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC 2020 DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
Thí sinh nhập số CMND/CCCD và mã xác nhận
CMND:
Mã xác nhận: