TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM
TRANG TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2020


TRA CỨU DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC 2020 DIỆN TUYỂN THẲNG
Thí sinh nhập số CMND/CCCD và Mã xác nhận
Số CMND:
Mã xác nhận: