TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP.HCM
TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH 2020


TRA CỨU DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC 2020
Theo phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
Thí sinh nhập số chứng minh nhân dân hoặc số báo danh và mã xác nhận
Số CMND/ Số báo danh:
Mã xác nhận: