TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM
TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH 2020


TRA CỨU DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC 2020 DIỆN SỬ DỤNG KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐHQG-HCM
Thí sinh nhập số chứng minh nhân dân và mã xác nhận
Số CMND:
Mã xác nhận: